[05/08/2018]
" สัมมนา เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ"
บริษัท เอสบี อินเตอร์แลบ จำกัดได้จัดสัมมนา
ให้กับฝ่ายขาย และการตลาดเพื่อพัฒนาทางด้านการขายอย่างมืออาชีพ

[01/08/2018]
 " สัมมนาบุคลิกภาพที่ดี เพื่อการขายแบบเผชิญหน้า "
 "สัมมนาฝ่ายการตลาดประจำปี"
บริษัท เอสบี อินเตอร์แลบ จำกัดได้จัดสัมมนา
ให้กับฝ่ายการตลาดเพื่อพัฒนาทางด้านการขายและแนวทางการบริการลูกค้าที่ดี
พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน

[01 - 03/09/2018]
" THAILAND WEEK 2018 "
บริษัท เอสบี อินเตอร์แลบ จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมร่วมงาน THAILAND WEEK 2018 Karachi Pakistan เมื่อวันที่ 1 - 3  กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์แคร์บิว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอีกเช่นเคยจากนักธุรกิจชาวปากีสถาน

[17/09/2019]
" พิธีมอบสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม"
บริษัท เอสบี อินเตอร์แลบ จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสายหลัก ระดับ2 (EMS-DIW Level2) เป็นการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิต