* แคร์บิว *ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยรักษาโลกใบนี้ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อลด                                         ภาวะโลกร้อน   ในปี 2020

             แคร์บิวได้ ใช้พลังงานหมุนเวียนโดยการใช้ไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์

            ที่เราติดตั้งแผงโซลาร์เซลส์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเองบนหลังคาอาคารโรงงานผลิต แคร์บิวเริ่มใช้พลังงาน                   แสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงงานของเรา คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ ใช้                   อยากชวนทุกคนมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อปกป้องโลกใบนี้ไปด้วยกัน........