บริษัท เอสบี อินเตอร์แลบ จำกัด ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจาก “มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”