มาตรฐานโรงงานGSG : GMP CREFITICATE


SGS : ISO 9001:2015หนังสือรับรองมาตรฐานฮาล้าล

 หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต

 สสว : SMEs NATIONAL AWARDS 2017

หนังสือรับรอง GREEN INDUSTRY
กระทรวงอุตสาหกรรม
หนังสือรับรองระบบการ
จัดการสิ่งเเวดล้อม
(ขั้นที่ 2)
ของกรมโรงงาอุตสาหกรรม