สร้างพระถวายและร่วมทำจิตอาสา &  มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

[01-03/02/2018]
เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ คณะผู้บริหารและ
ทีมฝ่ายขาย ได้ร่วมทำบุญถวายพระพุทธรูปเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา และทำจิตอาสากวาดลานวัด ณ วัดสมุทรธาราม จ.เพชรบุรี
และภายในวันเดียวกัน ผู้บริหารและฝ่ายขายได้ลงพื้นที่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
โรงเรียนวัดสมุทรธาราม อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี