ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
2. ศึกษาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
3. ติดตาม trend ของตลาด

คุณสมบัติ :
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบปริญญาตรี สาขาโพลิเมอร์,วัสดุศาสตร์,เทนโนโลยีการบรรจุ,อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
3. สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE , INTERNET
4. เรียนรู้และพัฒนางานได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีความซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น

 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสูตร (เครื่องสำอางค์) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
1. ดูแลส่วนงานวิจัยและพัฒนาสูตร(เครื่องสำอางค์)
2 ดูแลงานในห้องปฎิบัติการเคมี

คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
3. ประสบการณ์ด้านการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางค์ 1 ปี (จะได้รับกสรพิจารณาเป็นพิเศษ)
4.  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มุ่งมั่น

3. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
1. รับวางบิล บันทึกข้อมูลต่างๆ ทางด้านบัญชีและการเงิน
2. ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย
3. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ :
1. เพศ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. ระดับวุฒิการศึกษา ปวช. สาขาการบัญชีขึ้นไป
3. ถ้ามีประสบการ์ณจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า                                                                                                                                                                                                                       จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
1. ขับรถส่งสินค้าในกรุงเทพ และปริมณฑล
2. จัดสินค้าขึ้นรถตามเอกสารที่ได้รับ
3. ส่งสินค้าที่มีคุณภาพ และถูกต้อง ครบถ้วนให้กับลูกค้า
4. ดูแล ทำความสะอาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

       คุณสมบัติ :
       1. เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
      2. มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
      3. รู้เส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล
      4. สามารถใช้โฟคลิฟแบบนั่ง-ยืนได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
    

5. หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต (planning)
จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
1.วางแผนงานผลิตให้ได้ทันตามกำหนดส่งที่ตกลงไว้
   - ตรวจสอบการวางแผนงานผลิตประจำวัน ประจำเดือน ของเจ้าหน้าที่วางแผน
   - ประชุมทบทวนแผนประจำสัปดาห์
   - ติดตามแผนงานที่วางว่าสามารถทำตามแผนได้หรือไม่ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนเพื่อให้ทันต่อการส่งมอบ
   - จัดทำข้อมมูล KPI เพื่อเข้าประชุมประจำเดือน
   - บริหารให้เจ้าหน้าที่วางแผนทำป้าย KANBAN ไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
   - ตรวจสอบรายงาน Promos และรายงานสิ่งผิดปกติให้ผุ้จัดการฝ่ายผลิตทราบ
2. ปฎิบัติงานปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
   - ตรวจสอบ Cycle Time ของสินค้า ให้ตรงกับข้อมูล
   - จัด Balance Line เพื่่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
   - เข้าร่วมประชุมแผนกในฝ่าย เพื่อรายงานปัญหาให้ ผู้จัดการฝ่ายทราบ
3.ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

       คุณสมบัติ :
      1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
      2. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Industrial Engineer / Chemical Engineer หรือที่เกี่ยวข้อง
      3. มีความรู้เรื่อง GMP / ISO9001
      4. มีความเป็นผู้นำ เข้ากับผู้อื่นได้ ขยัน อดทน
      5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อใช้สมัครงาน