ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา(สูตรเครื่องสำอาง)
จำนวน 1 อัตรา

 เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
1.  ควบคุมการวิจัยและพัฒนาสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
2. ติดตามผลการทดสอบคุณสมบัติ/ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์/ ทดลองประกบบรรจุภัณฑ์และออกแบบการทดลองเพื่อใช้งานจริง
3. รายงานผลการทดลองผลิตภัณฑ์
4. การบริหารบุคลากร

 

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา วิทยาศาสตร์เคมี/วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง/เภสัชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านเครื่องสำอางอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. ผ่านการอบรมด้าน GMP/ISO
5. สามารถใช้อุปกรณ์ในห้องLabได้เป็นอย่างดี
6. ใช้โปรแกรม MS Officeได้เป็นอย่างดี

 

  2. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์
                                                                      จำนวน 1 อัตรา                                              

       

เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

         หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 1. คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ และยอดขาย ไปยังกลุ่มเป้าหมายตัวแทนจำหน่าย  ผ่านช่องทาง online และ platform
 2. วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ / คู่แข่ง / เทรนด์ของตลาดในปัจจุบันเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการลงสื่อต่าง ๆ ผ่านSocial Media
 3. สร้างสรรค์งาน Content และ Create สื่อหรือกิจกรรม , ลงสื่อออนไลน์ พัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น
 4. ควบคุม ดูแลช่องทางขายออนไลน์เว็บอีคอมเมิร์ซต่างๆ และออกแบบสื่อโฆษณาสำหรับช่องทางออนไลน์ ที่ออกจากองค์กรถึงลูกค้า ผ่านทางช่องทางต่างๆ
 5. วางแผนและจัดเตรียมการเข้าร่วมในงานอีเวนท์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างตราสินค้าของบริษัทให้เป็นที่จดจำ
 6. Update ข้อมูลต่าง ๆใน Website
 7. รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 8. ติดต่อ ประสานงาน เจรจาต่อรอง และควบคุมการทำงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทางด้านสื่อออนไลน์
 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                

 

         คุณสมบัติ :

 1. อายุระหว่าง 35-45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในสายการตลาด หรือฝ่ายขาย และการตลาดด้านการตลาดออนไลน์หรือการตลาดดิจิทัล
 4. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำข้อมูลมาวางแผน พัฒนา ปรับปรุง กลยุทธ์ทางการตลาดได้
 5. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจความงาม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถเจรจาต่อรอง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 8. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS. Excel , Word , Power point
 9. ถ้ามีความรู้โปรแกรมออกแบบเบื้องต้น เช่น Photoshop , Lllustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

  3. เจ้าหน้าที่ IT Support                                                                                                                                                       จำนวน   1 อัตรา

เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

         หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 1. ดูแลงานด้าน IT Support ของฝ่ายขายและการตลาด
 2. ดูแล Web Site, Platform, E-Commerce, Sale System และApplication ของบริษัทฯ
 3. ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 4. ประสานงานกับ programmer ในการแก้ไขโปรแกรม
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย              

 

         คุณสมบัติ :

 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ดูงานในส่วนงานของตัวเองได้ตลอดเวลา
 4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. มีความอดทนในการทำงาน ใจเย็น สุภาพ
 6. สามารภทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานคนอื่นได้
 7. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และไอที ทั่วไป
 8. หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อใช้สมัครงาน